(02) 844 35 70
(02) 844 35 74
(02) 844 35 75

 

EMBALAŽA IZ VALOVITGA KARTONA

 

Embalaža iz valovitega kartona je eden večjih izumov 20. stoletja, ki je z razvojem kartonskega stroja prevzela vodilno vlogo pri zaščiti izdelka med transportom. Vendar kartonska embalaža že dolgo ni več le transportna škatla, temveč uspešen prodajni inštrument, ki povečuje vrednost izdelka.

 

Osnovna lastnost valovitega kartona je njegova večslojna zgradba. Med dvema ravnima slojema, ki ju imenujemo "liner", je valoviti sloj papirja oziroma "fluting". Ravni sloji so z lepilom povezani z valovitim slojem. Tako oblikovana struktura povezanih papirjev je ne glede na precejšnjo debelino ustrezno toga, lahka in dosega ugodne zaščitne oziroma varovalne lastnosti, ki so odvisne od funkcionalnih lastnosti uporabljenega osnovnega papirja. Glavni namen valovitega vmesnega sloja je medsebojna povezava ravnih slojev in ohranjanje nespremenjene razdalje med njima. Razdaljo določa višina valov v valovitem sloju. Naloga ravnih slojev liner papirja je povezanost valovitega kartona. Mehanska trdnost strukture valovitega kartona je odvisna od mehanske odpornosti ravnega sloja in vrste ter sestave valov, ki dosegajo najvišjo togost v smeri valov. Namen vsakega ravnega sloja liner papirja je tudi doseganje čimbolj ravne in gladke površine tiskovne osnove na zunanji površini embalaže.

 

Valoviti karton je okolju prijazen material, ki ohranja naravne vire. Surovine za proizvodnjo so celulozna vlakna, pridobljena iz lesnih vlaken, ki omogočajo ohranjanje naravnih gozdnih virov. V mnogih državah razvitega sveta so ponovna uporaba, predelava in recikliranje embalaže iz valovitega kartona zelo dobro organizirani.

 

Prednosti embalaže iz valovitega in polnega kartona:

Popolna zaščita izdelka: zahvaljujoč valoviti konstrukciji je vzdržljiva in trdna ter nudi popolno zaščito izdelkom tudi na daljših prodajnih poteh.

 

Prostorska učinkovitost: majhna teža, odpornost, zložljivost in fleksibilnost oblik so atributi, ki pomembno vplivajo na optimizacijo pri transportu.

 

Učinkovito marketinško orodje: zahvaljujoč kvalitetnemu tisku, raznovrstnim konstrukcijam ter različnim tehnikam izdelave, je tovrstna embalaža učinkovito prodajno orodje, ki gradi podobo izdelka in privlači poglede kupcev..

Odlični ekološki atributi: embalaža iz valovitega ali polnega kartona je narejena iz naravnih, obnovljivih surovin, zato jo je možno po uporabi reciklirati in tako posredno ponovno uporabiti. Valoviti karton je tudi eden od redkih embalažnih materialov, ki jih je odobrila Evropska komisija za embalažo ter odpadno embalažo.

 

 

Izdelava valovitega kartona

 

Z razvojem se je oblikoval širok spekter različnih aplikacij valovitega kartona za različne namene. Valoviti kartoni se med seboj ločujejo po številu vgrajenih slojev, višini valov (slednja je odvisna od kartonskega stroja in vanj vgrajenih valovilnih valjev) ter po kakovosti vgradnih materialov.

 

Glede na različne višine valov ločimo A, B, C, E, F in N-val.

 

Valoviti karton se lahko formira dvoslojno (navalovljen papir prilepljen na spodnjo ravno ploskev), troslojno ali standardno, pet slojno (navadno se uporablja kombinacija B in C vala ali tanjša kombinacija E in F vala), nekateri proizvajalci pa proizvajajo tudi sedemslojni valoviti karton.

 

 

Z odločitvijo za embalažo izdelano v kartonaži MSK d.o.o. boste uporabniki prihranili denar in skrbi ob morebitnih težavah. Ob tem boste poskrbeli tudi za čistejše okolje, saj se je kartonaža MSK d.o.o. kot družbeno odgovorno podjetje zavezalo k izdelavi izdelkov iz naravnih in okolju prijaznih materialov in ločenemu zbiranju odpadkov. S tem namenom tudi redno certificiramo in vzdržujem o okoljski standard ISO 14001:2004.

 

 

ZGODOVINSKI PREGLED

 

Predhodnik valovitega kartona je material iz valovitega papirja, ki je bil kot prvi patent registriran v Angliji leta 1856, izdelala pa sta ga E.C. Healey in E.E. Allen. Ovalovljeni papir se je uporabljal kot nadomestek usnjenega traku pri izdelavi klobukov. Valoviti papir za embalažo je bil prvič patentiran v Ameriki leta 1871 (A. Jones), uporabljen pa je bil za embalažo krhkih steklenih izdelkov, na primer steklenic, in namenjen zaščiti pred udarci. Proizvod, pri katerem je bil valoviti papir nalepljen na ravni sloj papirja, so prvič patentirali v Ameriki leta 1874 (0. Long). Podoben je bil sodobnemu izdelku, ki ga imenujemo tudi enostransko ovalovIjeni valoviti kar­ton. Na podlagi patentov A. L. Jonesa in 0. Longa sta Robert Thompson in Henry Norris leta 1875 v ZDA začela z industrijsko izdelavo "valovitega materiala". V svojih tovarnah sta proizvajala valoviti papir in troslojni valoviti karton. Okoli leta 1890 je vzklila ideja o izdelavi embalažnih škatel. Leta 1894 je družba Thompson in Norris predstavila prve "celične kartonske škatle".

 

Proizvodnja valovitega kartona se je pričela le 10 let kasneje v letu 1884 na napravah, narejenih v ZDA. Ob prelomu stoletja sta proizvodnja predelovalnih naprav in izdelava valovitega kartona stekli tudi v Evropi, predvsem v Angliji, Nemčiji, Franciji in Italiji. Prva tovarna valovitega kartona v Evropi je pričela delovati leta 1883 v Londonu, na celini pa leta 1886 v Kirchbergu v Nemčiji in leta 1888 v Exidenil sur Vienne v Franciji.

 

 

Slika: Prikaz proizvodnje valovitega kartona v začetnem obdobju. (podatki Bobst, vir: 5)

 

V začetku 20. stoletja so s proizvodnjo valovitega kartona pričeli v številnih deželah industrijske Evrope: v Belgiji in na Nizozemskem leta 1902, v Italiji, Švici in na Švedskem leta 1905, v Rusiji leta 1907, na Madžarskem in Finskem leta 1911, na Danskem pa leta 1913. V nekdanji Jugoslaviji so postavili prvi stroj za izdelavo valovitega kartona leta 1928 v Zagrebu.

 

Dejanski razvoj strojev za izdelavo in predelavo valovitega kartona se je pričel šele po zaključku prve svetovne vojne. Od tedaj proizvodnja valovitega kartona stalno narašča, še posebej pa se je povečala v Ameriki po prvi svetovni vojni. Najhitrejšo rast proizvodnje in porabe je možno opaziti v deželah z največjim im gospodarskim razvojem in razvojem novih tehnologij.

 

VRSTE IN SESTAVA VALOVITEGA KARTONA

 

Valoviti karton je sestavljen iz enega ali več slojev valovitega papirja ter iz enega ali več slojev ravnega papirja - linerja, sloji pa so med seboj povezani z lepilom ali podobnim sredstvom. Valoviti sloj imenujemo valovita sredina ali fluting. Izdelava valov poteka s pomočjo tlaka. Za ravni sloj papirja oziroma liner uporabljamo kraft papir oziroma kraftliner ali kakšno drugo vrsto embalažnega papirja, kot lepilo pa se običajno uporablja vodna suspenzija škroba v obliki granulata.

 

Glede na sestavo ravnih in valovitih slojev ločimo posamezne osnovne vrste valovitega kartona, kot je prikazano na slikah.

 

Enostranski, enoslojni valoviti karton

Enostranski, enoslojni valoviti karton je sestavljen iz dveh slojev: na zunanji strani je raven sloj liner papirja, ki je z lepilom povezan z valovitim notranjim slojem.

 

 

Enoslojni valoviti karton

Enoslojni valoviti karton (enojni val) je sestavljen iz treh slojev: dva ravna sloja liner papirja sta z lepilom povezana z notranjim slojev valovitega papirja oziroma flutinga.

 

 

Dvoslojni valoviti karton

Dvoslojni valoviti karton (dvojni val) je sestavljen iz petih slojev: iz dveh slojev liner papirja na zunanji strani, iz dveh valovitih slojev v sredini in iz liner papirja v sredini.

 

 

Troslojni valoviti karton

Troslojni valoviti karton (trojni val) je sestavljen iz sedmih slojev: na zunanji strani iz dveh slojev liner papirja, iz treh valovitih slojev v sredini in dveh slojev liner papirja v sredini.

 

Osnovni namen izdelave večslojnega valovitega kartona je pridobiti čimbolj trdno in čvrsto strukturo končnega proizvoda, zato so mehanska jakost, togost in zaščitne lastnosti pri dvoslojnem valovitem kartonu običajno boljše kot pri enoslojnem.

 

Naraščanje debeline valovitega kartona vpliva na zvišanje mehanske odpornosti ter na obstojnost embalažne škatle iz valovitega kartona. Seveda se pri tem povečata gramatura valovitega kartona in posledično tudi masa embalažne škatle, vendar ta proces traja precej dlje kot pa naraščanje mehanske trdnosti. S številom ravnih slojev in povečanjem celokupne gramature ravnih slojev se povečata vrednosti razpočne odpornosti vseh slojev liner papirja in embalažne škatle iz valovitega kartona.

 

VIŠINA VALOV

 

Debelina izdelanega valovitega kartona je v največji meri odvisna od vrste in višine profila valov ter od debeline papirja. V tabeli 1 so prikazani najbolj običajni profiti oblikovanja valov (poleg ostalih specialnih vrst, ki so označene kot K val in D val).

 

Tabela 1: Vrsta in oblika valov

 

Naziv

Višina vala (mm)

Število valov na meter

A - grobi val

~ 5.0

~ 110

C - grobi val

~ 3.8

~ 130

B - fini val

~ 2.6

~ 150

E - e-val

~ 1.2

~ 300

F - mikro val

~ 0.7

~ 450

G & N - mikro val

~ 0.5

~ 550

O - mikro val

~ 0.3

~ 830

 

Oblika valov je opredeljena glede na vrsto in višino vala. Glede na posamezna obdobja izdelave se je najprej pričel uporabljati B val, potem pa C val.

 

OZNAČEVANJE GLEDE NA VRSTO VALOV

 

Tabela 2; Pregled uporabnosti posamezne vrste valov pri izdelavi valovitega kartona

 

Vrsta valov

Uporabnost

A val

•    velika togost, dobra mehanska odpornost

•   glede na precejšnjo debelino potrebujejo precej prostora za proizvodnjo, skladiščenje in transport

•    tiskanje naj poteka po postopku oblikovanja valov

·     običajno se ne uporablja za izsekovanje, ker teži k pokanju

C val

•    tog, dobra mehanska odpornost

•    zelo uporaben za običajne vrste embalažnih škatel

•    primeren za krožno izsekovanje

B val

•    relativno dobre mehanske odpornosti

•    prihranek prostora

•    dobre tiskarske lastnosti

•    primeren za izsekovanje

E val

•    velik prihranek prostora

•    dobre tiskovne lastnosti

•    prilagodljivost v vzdolžni in prečni smeri

•    zelo primeren za majhne škatle in laminirane proizvode

•    slabše mehanske lastnosti kot pri uporabi višjih valov.

F val

•    zelo velik prihranek prostora

•    zelo dobre tiskovne lastnosti

•    zelo dobra sposobnost izsekovanja

•   primeren za izdelavo majhnih škatel in laminiranih proizvodov

•    možnost naknadnega tiskanja

•    primeren za predelavo na napravah za izdelavo zloženk

G, N in 0 val

•    zelo velik prihranek prostora

•    izredno dobre tiskarske lastnosti

•    zelo dobra sposobnost izsekovanja

•   primeren za izdelavo majhnih škatel in laminiranih proizvodov

•    možnost naknadnega tiskanja

•    primeren za predelavo na napravah za izdelavo zloženk

 

Sposobnost predelave vključuje rezanje, izsekovanje in žlebljenje valovitega kartona pri izdelavi plošč iz valovitega kartona, iz katerih izdelamo embalažne škatle.

 

UPORABNOST VALOVITEGA KARTONA

 

Že od prve polovice 20. stoletja so se za prevoz embalaže uporabljale predvsem lesene škatle v kombinaciji z vrečami iz različnih materialov, zato je razumljivo, da sta obstojnost in primernost lepenke kot sredstva za transport v veliki meri postali vprašljivi. Že v obdobju pred odkritjem valovitega kartona so bile njegove funkcionalne lastnosti dobro znane, ko pa so stroški transporta naraščali, je valoviti karton postal sprejemljiv kot material za prevoz embalaže v različnih vejah industrije.

 

V današnjem času skoraj ne poznamo proizvoda, ki ga ne bi bilo mogoče embalirati v embalažo iz valovitega kartona, izjeme so le posamezni veliki izdelki v kovinski industriji. Celo tekoče snovi, t.i. vreče v embalažnih škatlah je mogoče transportirati v škatlah iz valovitega kartona "bag in box".

 

Valoviti karton se uporablja za transportno, ločilno, predstavitveno in reklamno embalažo, zavitke ter strupeno embalažo. Nepotiskan valoviti karton se pogosto pojavlja pri izdelavi zaščitnih plasti proizvodov iz papirja in kartona v zvitkih in na paletah v obliki predelne notranje plasti v škatlah, ki ščiti in vzdržuje izdelek v stabilnem stanju.

 

Široka uporabnost zahteva, da tudi oblikovalci pred začetkom oblikovanjem embalaže za posameznega kupca poznajo pogoje uporabe, način transporta, pogoje skladiščenja, lastnosti embaliranega proizvoda in ostale specialne zahteve. V današnjem času je velik del embalaže iz valovitega kartona oblikovan "po meri". Na sliki 14 je prikazan razvoj porabe valovitega kartona v Evropi v zadnjih desetletjih.

 

Osnovne lastnosti in uporabnost valovitega kartona se kažejo v naslednjih skupnih značilnostih:

 • majhna masa - embalaža ne poveča bistveno mase proizvoda,
 • zelo dobra obstojnost mehanske odpornosti in odpornosti pri skladiščenju in transportu,
 • upogljivost in zaščita - predhodno načrtovana vrsta embalaže za zelo občutljive proizvode,
 • dobra stabilnost oblike,
 • zelo ugodne higienske lastnosti,
 • izolacijske lastnosti - sposobnost ohranjanja lastnosti pri visokih in nizkih temperaturah, ker vsebuje veliko zraka v strukturi,
 • potrebuje malo prostora, ker se embalaža transportira v polah, kar pomeni, da ne spremeni svojih lastnosti,
 • predelava je enostavna in hitra in zato tudi ekonomična,
 • tiskarska prehodnost - primeren je za tiskanje besedila, slik in reklam z uporabo večine tiskarskih tehnik,
 • uporabnost - embalaža je lahko po potrebi odprta ali zaprta,
 • primernost za uporabo na avtomatskih polnilnih in embalažnih napravah in linijah,
 • sposobnost recikliranja - možno ga je vrniti v postopek pridobivanja vlaken in je ekološko primeren v logistiki, ker se vlakna lahko 4x do 5x vračajo v proces izdelave papirja.

 

 

Vir: Embalaža iz kartona in valovitega kartona (Gospodarska zbornica Slovenije in Inštitut za celulozo in papir Ljubljana – november 2005)  str. 18 - 24 delni povzetek.

MSK d. o. o.
Kolodvorska cesta 25
2310 Slovenska Bistrica

E-mail:
info@msk.si

Pošljite povpraševanje

Podjetje:

Kontaktna oseba:

Email:

Telefon:

Sporočilo: 

Našim strankam nudimo brezplačno parkiranje.

 

 

 

 

Znak Zelena pika

 

Zelena pika pomeni, da je podjetje, ki je izdelek dalo na trg, finančno vključeno v sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže.

 

 

QR-Code podatki 

QR-Code podatki o podjetju

 

QR-Code lokacija 

QR-Code lokacija podjetja